Top left
Top right
Mise en Place Hostess Terug naar Home
Disclaimer
Algemeen

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite – dit alles in de meest ruime zin van het woord - als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Mise en Place stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Mise en Place met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Mise en Place aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite, of door onbereikbaarheid van de internetsite.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Mise en Place. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Mise en Place. Mise en Place is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Mise en Place of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Mise en Place. Vermenigvuldiging en verspreiding in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Mise en Place.

Persoonsgegevens

Door gebruikmaking van (contact)formulieren op onze internetsite wordt u geacht toestemming te verlenen voor het gebruik van deze gegevens voor het door ons aangegeven doel. Next info
Small guy leg
Op zoek naar een bijbaan?
Wij bellen je terug!
Event Impression
team in skybox champagnedames Extrema 2009 - Uitzicht over de plas capetown team
Bottom left
Bottom right
Splitter Splitter
Contact More info
Vacatures More info
Mise en Place group More info
Splitter
Splitter
Inlog: MedewerkersRelaties
Impressum | Home | SiteMap | By InfoCaster © 2017